Engineering Case

Engineering Case

Nyob rau hauv Yankin PPP Redevelopment Project, Nyob ntawm Yankin Rd, Yangon, Myanmar

Ntawm lub tuam txhab kev sim thiab cov chaw ua yeeb yam ...

Hauv Cambodian Prince Universal Center Project (nyob ze ntawm Sihanoukville Palace) ...

Yuav xa mus rau Kazakhstan hauv lub tsheb ciav hlau tshwj xeeb....

Hauv Abu Dhabi kev sib tw khiav qhov project ...

Siv dav hauv ntau qhov haujlwm hauv Nanning, Guangxi